Sabya van elswijk

Sabya van Elswijk, Auteur, Verkleind

Sabya van Elswijk is opgeleid als medisch socioloog en antropoloog, gespecialiseerd in gezondheidszorg, onderwijs en sociale verzekering. In haar thesis belichtte ze het leven van dementerende ouderen in verpleeghuizen. Haar eerste boek ‘Mijn partner wordt dement. Een praktische gids voor de verzorgende familie.’ is gepubliceerd in 2012. Ze heeft gewerkt als strateeg voor verschillende zorginstellingen wereldwijd, waar ze concepten ontwikkelde voor de zorg van dementerende mensen.
Op dit moment doet zij onderzoek naar ouder worden wereldwijd, hoe mensen omgaan met ziekte, eenzaamheid, geld en wat ze doen. Haar ervaringen in Brazilië, Cambodja, Bangladesh, Bolivia en Nederland zet ze om in een nieuw boek, tevens haar promotieonderzoek. Ze wordt door verschillende instituten gevraagd om lezingen te houden en verbeterprogramma’s op te zetten.
Ze is van mening dat mensen altijd menswaardig behandeld dienen te worden. Samen met Martijn van Oorschot is zij het kenniscentrum veroudering begonnen, publiceerde het boek Festival of Older People in 2018, geeft college, doet onderzoek, en begeleidt raden van bestuur en hun management in het anders kijken naar zorg.