Martijn van Oorschot

Martijn van Oorschot, Auteur, Verkleind

Martijn van Oorschot is een Nederlands kunstenaar, antropoloog, wetenschapper, organisatieadviseur en schrijver. Hij werkte als hoogleraar onder andere bij de afdeling Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. In 1999 richtte Crowe met Michiel Hogerhuis de Oplichterij op aan de Witte de Withstraat in Rotterdam, als onderdeel van een project van de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) om de verloedering van de Witte de Withstraat tegen te gaan. Vanaf 2005 zette Crowe de Oplichterij in Amsterdam en São Paulo voort als The Faketory met zijn partner Sabya van Elswijk. The Faketory werkt aan projecten waarin zij door middel van kunst en wetenschappelijk onderzoek de slachtoffers van sociale uitsluiting weer zichtbaar maken in de samenleving

Martijn schrijft als hij denkt. Peter Klashorst over werk van Martijn:

Jouw verhalen zijn sublieme observaties … leuk om te lezen … je observeert en weet ook veel … mengsel van kennis en integere interesse en gevoel voor kunst…Cees Noteboom .. , maar dan 100 keer beter …die was veel beperkter … Je verhalen zijn een neerslag van enorme kennis en ervaring en nieuwsgierigheid.”


Geef een reactie